Trang chủ - Hệ thống giáo dục trực tuyến ngành Ngân hàng - UBClass

Hệ thống Đào tạo trực tuyến

dành riêng cho ngành tài chính - ngân hàng

Easy Big4 2019 - chuyên đề Quan hệ Khách hàng

4,200,000 đ

Big4 Plus - Luyện Tiếng Anh thi Big4

2,200,000 đ

Hướng dẫn đọc Báo cáo Tài chính - TS. Lê Thẩm Dương

Miễn phí

(Demo) Easy Big4 - Luyện thi Cấp tốc Vietcombank & BIDV

4,200,000 đ

Big4 Foundation 2019 - chuyên đề Giao dịch viên/Kế toán

4,200,000 đ

Big4 Foundation 2019 - chuyên đề Quan hệ Khách hàng

Big4 Foundation 2019 - chuyên đề Quan hệ Khách hàng

(0.0)

148 học viên

UB Academy

UB Academy Chuyên gia Ngân hàng

4,200,000 đ

Banking Workshop - Phân tích Báo cáo Tài chính

Banking Workshop - Phân tích Báo cáo Tài chính

(0.0)

52 học viên

UB Academy

UB Academy Chuyên gia Ngân hàng

2,900,000 đ

Easy Bankers tại Hà Nội & TP.HCM - Hỗ trợ Tín dụng

4,200,000 đ

Easy Bankers tại Hà Nội & TP.HCM - Thanh toán Quốc tế

4,200,000 đ

Xem thêm

Xem thêm

(0.0)

Đang chờ học viên

unibee Đang cập nhật

Giảng viên tại UB

 • Vũ Việt Hưng

  Trưởng phòng - TT Kiểm toán Nội bộ - Hội sở TPBank, CEO UBGroup

  Tính đến năm 2015, ông Vũ Việt Hưng có 09 năm kinh nghiệm trong ngành Ngân hàng với các vị trí khác nhau như Cán bộ Quan hệ khách hàng,…

 • Vũ Việt Hưng

  Trưởng phòng - TT Kiểm toán Nội bộ - Hội sở TPBank, CEO UBGroup

  Tính đến năm 2015, ông Vũ Việt Hưng có 09 năm kinh nghiệm trong ngành Ngân hàng với các vị trí khác nhau như Cán bộ Quan hệ khách hàng,…

 • Vũ Việt Hưng

  Trưởng phòng - TT Kiểm toán Nội bộ - Hội sở TPBank, CEO UBGroup

  Tính đến năm 2015, ông Vũ Việt Hưng có 09 năm kinh nghiệm trong ngành Ngân hàng với các vị trí khác nhau như Cán bộ Quan hệ khách hàng,…

Học viên đang theo học

 • Trần Thị Bình Nguyên

  Trưởng phòng - TT Kiểm toán Nội bộ - Hội sở TPBank, CEO UBGroup

  Phó Giám đốc Khối - Hội sở Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.

 • Trần Thị Bình Nguyên

  Trưởng phòng - TT Kiểm toán Nội bộ - Hội sở TPBank, CEO UBGroup

  Phó Giám đốc Khối - Hội sở Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.

 • Trần Thị Bình Nguyên

  Trưởng phòng - TT Kiểm toán Nội bộ - Hội sở TPBank, CEO UBGroup

  Phó Giám đốc Khối - Hội sở Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.